รับออกแบบอาคารทุกประเภท เขียนแบบก่อสร้างและแบบยื่นขออนุญาต ตามาตราฐานของสมาคมสถาปนิกสยามฯ แบ่งประเภทการบริการออกแบบสถาปัตยกรรมไว้เป็น 6 ประเภทตามชนิดอาคาร คือ

  • ประเภทที่ 1 = ตกแต่ง ภายใน ครุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
  • ประเภทที่ 2 = พิพิธภัณฑ์ วัด อนุสาวรีย์ อาคารอนุสรณ์ที่วิจิตรสวยงาม
  • ประเภทที่ 3 = บ้าน (ไม่รวมตกแต่งภายใน)
  • ประเภทที่ 4 = โรงพยาบาล รัฐสภา โรงแรม ธนาคาร คอนโดมิเนียม วิทยาลัย
  • ประเภทที่ 5 = สำนักงาน สรรพสินค้า หอพัก โรงเรียน โรงอุตสาหกรรม
  • ประเภทที่ 6 = โกดัง อาคารจอดรถ ห้องแถว ตลาด
  • ดูรายละเอียดอาคาร