เรามีบริการพัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่มเติม อาทิเช่น สัญลักษณ์การเข้าซอฟต์แวร์, ลักษณะ Interface รวมถึงคำสั่งต่างๆ ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละองค์กร อันจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อไป

  • การพัฒนาลักษณะของซอฟต์แวร์ เพิ่มเติมโลโก้
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นเฉพาะของท่าน
  • การพัฒนาใบเสนอราคาตามตามแบบฟอร์มบริษัท
  • การพัฒนาคำสั่งการใช้งานเพื่อการใช้งานที่สะดวกขึ้น
  • ตัวอย่างการพัฒนาซอฟต์แวร์